MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA - korporátní dluhopisy s extra výnosem 9% ročněNázev emise: BRITTEX

Emitent: GRAND KOIL s.r.o., IČ: 04937091

Datum emise: 15.04.2019

Splatnost emise: 36 měsíců tj. 15.04.2022

Úrokový výnos: pevný roční úrok 9,0%

Měna emise: CZK

Forma : cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce emise: dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek emitenta na adrese www.brittex.eu

Úhrada dluhopisu: objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta
Č.ú.: 220936636/0600

Platby výnosů: úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, vždy na konci kalendářního měsíce
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet vlastníka dluhopisu

Splacení dluhopisu: splacení jmenovité hodnoty dluhopisu proběhne ke dni. 15.04.2022 na bankovní účet vlastníka dluhopisu

Nabídka je limitována a platí do vyprodání emise, tedy upsání 5000 ks dluhopisů číslovaných 0001 - 5000